Obchodní podmínky

1

Ceny a náklady za přepravu:

viz: Doprava a platba

2

Objednané zboží je možné platit: 

  • při převzetí zboží dopravci (dobírka)
  • předem na účet prodávajícího (zboží bude doručeno do druhého dne od připsání platby na účet prodávajícího, pokud je zboží skladem)
  • Při převzetí v hotovosti. (info EET

 

3
Objednávky

 

Zboží, které je momentálně skladem, je expedováno do druhého pracovního dne. Zboží, které není skladem, je obvykle expedováno od 1 do 10 dní od objednání a k zákazníkovi dopraveno následující den od expedice.

Objednané zboží bude dodáno za cenu platnou v okamžiku objednání. I po objednání můžete objednávku telefonicky zrušit na kontaktním telefonním čísle (vztahuje se na dobu bezprostředně po objednání, tzn. do doby expedice zboží, popř. objednání zboží od našich dodavatelů. V ostatních případech je objednávka uzavřena v internetovém obchodě závazná a zákazník může od objednávky jednostranně odstoupit pouze se zaplacením storno poplatku ve výši 20% z ceny objednávky).

 

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího může nastat v případě, že se objednané zboží přestalo vyrábět, je dlouhodobě nedostupné, popř. nastala výrazná změna ceny objednaného zboží.

 

V případě, že se neúměrně prodlouží termín dodání ze strany prodávajícího, je možné od objednávky odstoupit bez zaplacení storno poplatku.

V tomto případě je zákazník povinen informovat obchodní oddělení emailem nebo telefonicky. Vyobrazené zboží v internetovém obchodě je pouze informativní. Skutečné parametry a vzhled se mohou lišit.

4
 Dodání zboží

Objednané zboží je dodáno na adresu zákazníka uvedenou při objednávání v internetovém obchodě. Zákazník je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost vnějšího obalu či pásky, kterou je obal zalepen) dle přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

 

Neúplnost nebo poškození zásilky je nutno neprodleně oznámit e-mailem, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat emailem nebo faxem prodávajícímu. Pokud je zákazníkem převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, není možné uplatnit dodatečné reklamace na neúplnost nebo poškození zásilky.

 

4.1. Vrácení zboží

Zboží objednané v internetovém obchodě, dodané dopravcem a zaplacené zákazníkem je možné v souladu se zákonem č. 367/2000 Sb. do 14 dnů od převzetí zboží vrátit prodejci (vztahuje se pouze na soukromé osoby, neplatí při osobním odběru zboží v naší prodejně).

 

Na co máte při uzavření smlouvy přes internet právo

 • Zboží rozbalit a zkontrolovat.
 • V nezbytně nutné míře vyzkoušet, zda vám vyhovuje.
 • Do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy*.
 • Vrátit zboží i rozbalené a vyzkoušené.
 • Do 14 dnů od doručení odstoupení obdržet zpět kupní cenu**.

 

*Lhůta začíná běžet den následující po převzetí zboží, končí-li v den pracovního volna, prodlužuje se až do následujícího pracovního dne. Nejpozději poslední den lhůty je nutné odstoupení doručit prodávajícímu, nikoliv pouze odeslat. Ideální je jej zaslat písemně a doporučeně s dodejkou, platné je však i odstoupení zaslané elektronickou cestou.

**Netýká se případů, kdy je zboží spotřebitelem v mezidobí od převzetí do vrácení poškozeno. Taktéž nemusí být  vrácena kupní cena v plné výši v případech, kdy spotřebitel zjevně užíval výrazně nad míru, která v daném případě postačuje k zjištění, zda mu dané zboží vyhovuje (zboží vykazuje známky běžného užívání).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno j) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

 

 

4.2. Potvrzení záruky a daňový doklad

Daňový doklad (fakturu, či paragon) posíláme v zásilce spolu se zbožím. Nic víc k uplatnění reklamace u nás nebudete potřebovat! Pokud v zásilce tento doklad nenaleznete, neprodleně nás prosím kontaktujte,  zašleme Vám druhopis.

3D shop TRIDAKT, © 2024